11. February 2021 - 20:00

Oprowadzenie w języku polskim po trzech nowych wystawach w Hafnarhus

Oprowadzenie w języku polskim po trzech nowych wystawach w Hafnarhus
Event location: 
Hafnarhús

Artysta Lukas Bury będzie przewodnikiem po trzech nowych wystawach w Hafnarhus. Ze względu na restrykcje związane z pandemią COVID-19 obowiązuje rejestracja pod następującym LINKIEM.

Ragnar Axelsson: Gdzie świat się topi
Od ponad 40 lat Ragnar Axelsson – RAX (ur. 1958) fotografuje osoby, zwierzęta oraz pejzaże najbardziej odległych regionów Grenlandii, Islandii i Syberii. Na surowych czarno-białych obrazach uchwytuje on pierwiastkowe, ludzkie doświadczenia natury na krańcach zamieszkiwalnego świata, ukazując niezwykłe relacje pomiędzy ludźmi, zwierzętami oraz miejscami Arktyki, oraz ekstremalne warunki życia – zależności, które aktualnie ulegają zmianie w gruntowny i kompleksowy sposób przez bezprecedensowe zmiany klimatyczne.

Hulda Rós Guðnadóttir: Werk – Ruch pracy
Podczas wystawy indywidualnej w Hafnarhus, Hulda Rós Guðnadóttir skupia się na problemach społecznych w instalacji site-specific. Instalacja ta została specjalnie wykonana dla głównej sali muzeum, ponieważ budynek w którym się znajduje, został pierwotnie zaprojektowany jako magazyn przy nadbrzeżu. Praca zawiera trójkanałową instalację wideo Labor Move; rzeźby, które bezpośrednio odnoszą się do pracy filmowej; nagranie wideo z montażu rzeźb w budynku przed rozpoczęciem wystawy.

D42 Klængur Gunnarsson: Koślawe
Mieszając dokument oraz fikcję, Klængur stara się stworzyć zakrzywione spojrzenie na codzienne wydarzenia i czynności. Z tego punktu widzenia zachęca on odwiedzających do zadania sobie pytania odnośnie ważności robienia przerw w cyklu codziennego życia.

Wstęp wolny dla posiadaczy biletu dziennego, rocznego oraz Culture Pass.

Wszyscy są mile widziani!

 

Guided tour in Polish on three new exhibitions in Hafnarhús

Artist Lukas Bury will give a guided tour in Polish on three new exhibitions in Hafnarhús. Registration is required HERE.

Ragnar Axelsson: Where the World is Melting
For over 40 years, Ragnar Axelsson – RAX, (b. 1958), has photographed the people, animals, and landscapes of the most remote regions of Greenland, Iceland, and Siberia. In stark black-and-white images, he captures the elemental, human experience of nature at the edge of the liveable world, making visible the extraordinary relationships between the people, animals and places of the Arctic and their extreme environment – relationships now being altered in profound and complex ways by the unprecedented changes in climate. 

Hulda Rós Guðnadóttir: Werk - Labor Move
In her solo exhibition at Hafnarhús, Hulda Rós Guðnadóttir focuses on social issues in a site-specific installation. The installation is made especially for the museum’s main hall as the building Hafnarhús was originally built as a warehouse on the quay. The work consists of a three-channel filmic work, Labor Move; sculptures, directly related to the filmic work; and a video recording of the assembling of the sculptures in the building in the run-up to the exhibition opening.

D42 Klængur Gunnarsson: Crooked
Blending documentary and fiction, Klængur attempts to create a skewed view of everyday events and activities. From this viewpoint, he wants to raise questions with the viewers regarding, among other things, the importance of taking a break in the cycle of everyday life. 

Free entrance with a museum ticket and for holders of Annual Pass/Culture Pass.

Free entrance with a museum ticket and for holders of Annual Pass/Culture Pass.