20. March 2022 - 13:00

Języki sztuki: oprowadzenie w języku polskim

Many Languages of Art
Event location: 
Kjarvalsstaðir

(In English below)
Oprowadzenie po polsku z artystą Lukasem Bury po wystawie Birgira Andréssona: Tak daleko jak sięga wzrok w Kjarvalsstaðir.

Rejestracja tutaja

Tak daleko jak sięga wzrok to zróżnicowana i obszerna retrospektywa twórczości artysty Birgira Andréssona (1955-2007) w Kjarvalsstaðir.

Birgir Andrésson, był jednym z czołowych reprezentantów Islandzkiej sztuki przez ponad trzydzieści. Birgir badał islandzką kulturę, opowiadania, tradycje oraz ludowe rękodzieło, z których czerpał inspirację. Wybierał elementy z tych źródeł i odzwierciedlał je w swoich pracach w niepowtarzalny i przemyślany sposób, co zapewniło mu miejsce w kanonie islandzkiej historii sztuki i przysporzyło mu dużo podziwu również poza granicami kraju. Wystawa daje wgląd do bogatej kariery artysty i łączy jego prace nie tylko z lokalną sceną artystyczną, lecz również międzynarodową. Prezentowane jest ponad sto prac, włączając dzieła znajdujące się w kolekcjach Muzeum Sztuki w Reykjaviku, Narodowej Galerii Islandii, Muzeum Sztuki Żywej, The Metropolitan Museum w Nowym Jorku oraz prywatnych. Kuratorem wystawy jest historyk sztuki dr Robert Hobbs. Równolegle do wystawa wydana została książka W kolorze Islandii. Jest to świeżo opublikowana książka w języku angielskim, która bada życiową twórczość Birgira Andréssona oraz zawiera eseje Hobbsa. Mecenasem wystawy jest Arion Bank.

Birgir Andrésson studiował w Szkole Sztuki i Rękodzieła od 1973 do 1977 roku, po czym wyjechał do Maastricht aby studiować na Akademii Jana Eycka od 1978 do 1979 roku. Birgir reprezentował Islandię podczas Biennale w Wenecji w 1995. Jego prace były i są wystawiane w prestiżowych wystawach w kraju jak i zagranicą oraz znajdują się w publicznych i prywatnych zbiorach dookoła świata. Jedna z prac została niedawno nabyta przez kolekcję The Metropolitan Museum w Nowym Jorku.

Języki Sztuki (Listin talar tungum) to projekt w ramach kolaboracji między organizacją Chwyćmy się za ręce (Tökum höndum saman) a miastem Reykjavik i Muzeum Sztuki w Reykjaviku. Projekt otrzymał dofinansowanie od Rady do spraw Muzeów na Islandi (Öndvegisstyrkur Safnasjóðs).

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.
 

Many Languages of Art: Guided tour in Polish

Artist Lukas Bury will give guided tour in Polish on the exhibition Birgir Andrésson: As Far as the Eye Can See in Kjarvalsstaðir.

Registration HERE 

As Far as the Eye Can See is a varied and extensive overview exhibition of the works of visual artist Birgir Andrésson (1955-2007) that takes over Kjarvalsstaðir.

Birgir Andrésson was a leading force in Icelandic art for more than thirty years, and died long before his time. Birgir searched the well of Icelandic culture, stories, traditions and the nation's handwork for inspiration. He drew elements from these sources and presented them in a uniquely informed way in works that secured his place in Icelandic art history and drew admiration from the international art scene. This exhibition gives insight into the artist's influential career and connects his works not only to the local art scene, but to  contemporary art internationally. More than a hundred works are displayed, including those from the collection at Reykjavík Art Museum, The National Gallery of Iceland, The Living Art Museum and The Metropolitan Museum in New York, and from private collections. The exhibition is curated by Art Historian Dr. Robert Hobbs. Parallel to the exhibition, In Icelandic Colour, a newly-published book in English that explores Birgir Andrésson's life's work and includes an essay by Hobbs will be released. The exhibition is supported by Arion bank.

Birgir Andrésson studied art at the School of Arts and Crafts from 1973 to 1977 and then went on to study art at the Jan van Eyck Academy in Maastricht in the Netherlands from 1978 to 1979. Birgir was selected as the Icelandic representative in the Venice Biennale in 1995. His works have been exhibited in prestigious exhibitions both in Iceland and abroad, and are in public and private museums around the world. One of his works was recently added to the Metropolitan Museum's collection in New York.

Many Languages of Art is a part of the collaborative project Let's join hands (Tökum höndum saman) on behalf of the Reykjavik City Museum and Reykjavik Art Museum, which received a grant from The Museum Council of Iceland (Öndvegisstyrkur Safnasjóðs).

Entrance to this event is free of charge.

Price of event in Kr: 
0